Uudised

Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Allikas ja täpsemalt.


Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele – Vastu võetud 30.03.2017 nr 17

§ 20. Kaabli tuletundlikkus – jõustub 1. juulil 2017. aastal.

(1) Hoones kasutatavale kaablile esitatakse järgmised tuletundlikkuse nõuded:
1) I−V kasutusviisiga hoones, mille kõrgus on kuni 26 meetrit, peab kaabli tuletundlikkus olema vähemalt Dca-s2,d2 ning
2) I–V kasutusviisiga hoones, mille kõrgus on üle 26 meetri, peab kaabli tuletundlikkus olema vähemalt Bca-s1,d0.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata hoones kasutatava kaabli tuletundlikkus peab olema vähemalt Eca.

(3) Käesoleva paragrahvi lõiked 1 ja 2 ei kohaldu kaablitele, mis sisenevad hoone alajaamaruumi või elektripeajaotlasse hoonest väljastpoolt ja ei läbi elu-, majutus-, hoolekande-, kinnipidamis-, kogunemis-, tööstus-, lao- või kontoriruume ning väljumis- või evakuatsiooniteid.

(4) Käesoleva paragrahvi lõiked 1 ja 2 ei kohaldu elektrituruseaduse mõistes võrguteenust osutava võrguettevõtja elektripaigaldise ehitistele, kus ei viibi alalist personali ja kuhu on juurdepääs ainult isikutel, kes teevad käidutoiminguid.

Rohkem lugemist.


VÄLISSEINA, VÄLISSEINA VÄLISPINNA JA ÕHUTUSPILU VÄLIS JA SISEPINNA NÕUTUD TULETUNDLIKKUS – KINNITATUD Siseministri 30.03.2017 määrusega nr 1-1/17

Suurem pilt!


Vastseliina endise erikooli majast plaanitakse hooldekodu

Lõuna-Eesti hooldekeskus plaanib rajada endise Vastseliina erikooli ruumidesse rohkem kui saja kohaga hooldekodu. Nii kinnitas ASi Lõuna-Eesti Hooldekeskus tegevjuht Vambola Sipelgas.

Umbes miljon eurot nõudva investeeringu jaoks loodetakse tema sõnul raha saada valitsuselt CO2 kvoodi rahadest antavast hooldekodude renoveerimise projektist. Vastseliina vald on tema sõnul nõus seadma Lõuna-Eesti hooldekeskusele hoonestusõiguse 40 000 euroga.

„Hakkame lähiajal konkretiseerima oma plaani ja ootame samas ministri määrust, kas me toetuse saamiseks kvalifikatseerume,” ütles Sipelgas. „Meie soov ja tahtmine oma teenuseid Võrumaa piirkonnas pakkuda on igal juhul kindel.”

Allikas: Võrumaa Teataja